Ana Sayfa RÜYA YORUMLARI 2 Ekim 2016 7062 Görüntüleme

İslamiyette Rüya 3’e Ayrılır

İslamiyette  rüyanın üç çeşit olduğu görülmektedir.

 A- Allah tarafından bir müjde olabilen bir rüya. Buna rahmanî rüya denir.

Peygamber efendimiz (sav) salih rüya ile ilgili şöyle buyurmuştur;

“Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür.1- Rahmani rüya (Salih rüya) Uykuda iken doğrudan veya  bir melek vasıtasıyla gerçekleşen rüyadır. Bu türden rüyaların peygamberler, veliler ve temiz inançlı kişiler tarafından görüldüğüne inanılır. Bunların müjdelemek yanında korkutmak, uyarmak ve haber vermek fonksiyonları da vardır.  Haberci rüya olarak da adlandırılmaktadır ve ilahi olduğuna inanılır.”

B- Kişinin uyanık iken önem verip kalben meşgul olduğu bir şeyle ilgili olarak gördüğü rüya. Buna cismani rüya denir.

Peygamber (s.a.v) bir hadiste şöyle buyurur;

“Rüya üç’dür. Allah tarafından olup müjde veren salih rüya, üzüntü verip şeytandan gelen rüya ve insanın kendi kendine bir şeyler söyleyip tasavvur ettiğinden meydana gelen rüya.” Bu tip rüya tamamen bizim maneviyatımızdan ve fizyolojik etkenlerden oluşmaktadır.

C- Şeytan tarafından korkutulan kişinin gördüğü rüya. Buna şeytanî rüya adı verilir.

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurur;

“Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse o Allah’tandır. Bunun için Allah’a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah’a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir.” Buradan da anlayacağımız gibi şeytani rüyaları başkalarına anlatmamamızın uygun olduğu söylenmiştir.

İslam ilahi ve haberci rüyaları doğrulamaktadır ancak rüyaya göre hareket etmek ve onun yönlendirdiği gibi davranmak doğru değildir. Hatta fıkıh kitapları beyan ediyorlar: Şeytan her ne kadar Peygamberin suretine giremezse de Şaban’ın yirmi dokuzunda Peygamber (s.a.v.) herhangi bir kimsenin rüyasında yarın Ramazan’ın birinci günüdür oruç tutunuz diye emretse de bu rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya ilim olmadığı gibi zapt da edilmez. İslamiyet’te rüya bunu emretmektedir.

ATATÜRK VE FEVZİ ÇAKMAK’IN RÜYASI

“Mustafa’ya söyle korkmasın…”

İstiklal  Harbi günlerinde, Sakarya  Meydan Muharebe’lerinin en kritik dönemlerinde, top seslerinin Ankara’dan duyulmaya başlandığı ve Büyük Millet Meclisi’nin Kayseri’ye nakledilmesinin bile düşünüldüğü günlerde Atatürk, günlük çalışmalarının büyük bir kısmını yürüttüğü ve bugün müze olarak değerlendirilen Ankara Tren İstasyonundaki evinde, bir sabah erken kalktığı bir sırada Çavuş Ali Metin’e:  Acele olarak Fevzi Paşa’yı telefonla ara, bul ve hemen buraya gelmesini söyle. Diyor.

Ali Metin, Fevzi Paşa’yı telefonla arayıp bulduğunda, Fevzi Paşa da Atatürk’ün yanına gelmek üzere, hemen evden çıkmakta olduğunu söylüyor. Fevzi Paşa Atatürk’ün yanına girince, Atatürk ona bir kâğıt kalem uzatıp:  Bugün gördüğün rüyayı yaz ve bana ver, diyor.

Kendisi de bir kâğıt kalem alıp aynı şekilde o gün gördüğü rüyayı, Fevzi Paşa’ya vermek üzere yazmaya başlıyor. Yazma işi bittikten sonra, her iki Paşa da karşılıklı olarak yazdıklarını alıp okuyorlar ve okuma işi bittikten sonra birbirlerine bakıp sevinçle gülümsüyorlar.

Her ikisinin de yazdıklarını kendi kâğıtlarından okuyan Ali Metin, her iki kâğıtta da şu rüyanın yazılmış olduğunu görüyor:

Hz.Peygamber (s.a.v) Efendimiz, Hacı Bayrâm-ı Velî”ye diyor ki:

“-Mustafa”ya söyle, korkmasın, sonunda zafer onların olacak.”

Bilindiği gibi, aynı gecede rüyalarında Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizi,  Hacı Bayrâm-ı Velîye bu sözleri söylerken gören o iki muzaffer kumandanın o günkü isimleri, ”Mustafa Kemal” ve ”Mustafa Fevzi”dir.

KİLER GÖRMEK :

kiler

Kiler, eşya ve erzak koyulan yer veya dolaptır. Rüyada kiler görmek sırrını saklayan bir eş  ile yorumlanır. Kiler veyahut ambarda bazı şeylerin bulunduğunu görmek o kadının bazı sırları olduğu gibi ve insanın içi gibi yorumlanır. Sırlı ve gizlidir. Eğer kiler ve ambar boş ise o kadının kendisinden istenilen şeyleri yerine getiremez.

 HAMAM GÖRMEK:

hamam

Rüya âleminde hamam görmek gam ve üzüntüye işarettir. Orada ılık su ile yıkandığı takdirde ferah ve sevinçtir. Eğer yıkanılan su çok sıcak ise hüzün ve kederdir. Cafer Sadık R.A. buyurur ki; hamam rüyası altı türlü yorumlanır. Bunlar eş ve kadın, gam ve keder, din ve borç, işlerinde durgunluk ve bozukluk, sıddık bir dost ile alacaktır. Bir rivayete göre hamam görmek hamamda hizmet eden kadın veya hanenin en büyük kadını ile yorumlanır.

Rüyasında hamamcı olduğunu gören, güzel bir kadın ile evlenir. Bir kadın hamamcı olduğunu görse, işlerini düzeltmeye ve menfaatine çalışır. Hamamda bir yerden diğer bir yere gittiğini gören, hâlden hâle girer. Hamamın iyi ve temiz bir yerden pis ve fena bir yere geçtiğini görmek, iyi hâlinden kötü hâle geçmesine vaziyetinin bozulmasına ve aksi de bunun zıddına işarettir. Hamamda yalnız kaldığını gören, kadınlar yüzünden hüzne uğrar. Elbisesi ile hamamda bulunduğunu gören; annesi, kız kardeşi veya nikâh düşmeyen bir kadın yüzünden gam ve kedere düşer. Kadınlar hamamına girdiğini gören, harama kötü bir işe girişir. Hamamın kapısına kadar gelip içeri girmediğini gören, görüştüğü bir adamla aralarında kötülük ve kavga olur. Hamamda birşeyinin çalındığını gören, hükümetten biriyle düşmanlık ve kavga ederek davalaşır. Hamama girip orasının oturulmayacak derecede sıcak olduğunu gören, şiddetli bir gam ve hüzne düşer. Hamama girip oranın zarar görecek derecede soğuk olduğunu görmekte, hayır yoktur. Hamam temiz ve sıcak, soğuk suyu mevcut ve sıcaklığı orta derecede olup kendisinin de temiz olduğunu görürse, bu rüya her zaman iyidir.

 RIHTIM-LİMAN GÖRMEK: 

rihtim-liman

Rüyada liman ve rıhtım gören, seferden vazgeçmeye, tedbirli eşe, kuvvete ve rahatlığa işaret eder. Bir geminin rıhtımda durduğunu gören, yolculuk etmek istiyorsa gidemez. Bekâr ise tedbirli bir hanım ile evlenir. Evli olup seyahat fikrinde değil ise rahat ve huzura  nail olur. Bir geminin rıhtıma yanaşmış durduğunu gören, rahat ve selamete çıkar. Liman içinde gemilerin durduklarını görmek; rahatlık  ve ferahlıktır. Kendi malı olan bir gemiyi limana getirip bağladığını gören, işlerini düzene sokmaya,  sevinçli ve sakin bir hayata işaret eder. Geniş, güzel ve mükemmel bir liman ve rıhtım kuvvetli, huzurlu, rahat ve hayırlı bir eştir. Dar ve harap olması ise söylenenlerin tersine sıkıntıya işaret eder.

 ZEYTİN AĞACI GÖRMEK:

zeytin-agaci

Rüyada zeytin ağacı görmek mübarektir. Bir rivayete göre ilim ve berekettir. Diğer bir görüşe göre akrabasından gelecek hayır ve menfaattır. Rüya sahibi iyi ve dindar ise zeytin ağacı görmesi nimetinin artmasına işaret eder. Zeytin ağacı satın aldığını gören, hayır ve menfaate, bolluğa ve berekete ulaşır. Zeytin ağacı diktiğini görenin, rızkı bol olur. Zeytin ağacına çıkmak nimet sahibi olmaktır. Zeytin ağacından inmek veya düşmek elindeki nimeti kaybetmektir. Kirmani demiştir ki;  rüyasında zeytin ağacının yapraklarından toplayıp hanesine götürdüğünü gören, maldar yani mal mülk sahibi olur. Zeytin ağacını kestiğini ya da devirdiğini gören, kendi eliyle malını kaybeder. Zeytin ağacının kuruduğunu gören, sıkıntı ve geçim darlığı çeker. Zeytin ağacına su verdiğini veya kökünü kazıp kabarttığını gören;  mal, servet kazanmaya muvaffak olur. Zeytin ağacı altında oturduğunu veya ona dayandığını gören, malı ve serveti sayesinde iltica eder veya ona güvenir.  Zeytin ağaçlarını yaktığını gören, kendi malını kendi ziyan eder.

 ŞAKAYIK ÇİÇEĞİ GÖRMEK:

sakayik-cicegi

Rüyada şakayık görmek üç türlü yorumlanır: Şakayık topladığını yani kökünden kopardığını gören, merhametli olur. Koparılmış şakayıkların önünde yere atılmış olduğunu görmek;  meşakkat ve zahmete işarettir. Bir rivayete göre nimete işaret eder. Vakit ve mevsiminde fidanı üzerinde şakayık görmek, hayır ve menfaattır. Bir rivayete göre evlat ile yorumlanır. Koparılmış şakayık görmek, gam ve kederdir. Bir kadının şakayık koparıp başına taktığını veyahut elinde tuttuğunu görmesi, kocasından boşanmasına işaret eder. Şakayık koparıp köle ve cariyesine verdiğini görenin rüyası esirinin kaçmasına işarettir. Şakayıktan bir demet topladığını görmek, o yer sahibi için zarardır.

SARIMSAK GÖRMEK:

sarimsak

Sarımsak görmek, kötü laf işitip üzülmekle yorumlanır. Bazıları da haram maldır demiştir. Pişmiş sarımsak yediğini gören tövbe eder. Kirmani demiştir ki;  rüyada sarımsak gıybet ile yorumlanır. Eğer rüya sahibi salih, dindar ise rüya hayır ile de tabir olunur. Cabir’ül Mağrubi demiştir ki;  sarımsak görmek hüzün, gam,  ve ağlamaya işaret eder. Yediğini görürse zararı az olur.

ŞARAP İÇMEYİ GÖRMEK:

sarap-icmek

Rüyasında şarap içmek, dünyada kuvvetine kudretine ve ömrünün sonuna kadar devam etmesine işarettir. Bir rivayete göre ibadette kusurlu olmaya ve günah işlemeye işaret eder. İbni Sirrin demiştir ki;  rüyasında geniş ve süslü bir bahçede şarap içtiğini gören kevser şarabını içer. Henüz kıvamına gelmemiş şıra hâlindeki olan şaraptan içmek gam, keder ve hastalığa işaret eder. Tatlı şarap içen elindeki dünya nimetlerini kaybeder. Acı şarap içen fakirliğe düşer ve haram mal kazanır. Tatlı üzüm şerbeti içmek mal, nimet ve hayıra işaretir. Üzüm ve hurma şaraplarının yorumu da aynıdır. Rakı, konyak ve sirke ve benzeri her çeşit alkollu meşrubatı kadehten içtiğini gören Cenabı Hakk’a isyan eder. Bir rivayete göre haram mal kazanır. Bazı rüya yorumlayan kişiler demiştir ki; şeriatta haram olan meşrubat rüyası iyi değildir. Hayıra işaret etmez.

TAKUNYA GÖRMEK:

takunya

Rüyada ağaçtan yapılmış nalın veya takunya görmek fakirliktir. Rüyasında yeni nalın veya takunya giydiğini görenin hizmetkârlarıyla aralarına fesat ve hicran (ayrılık) ortaya çıkar. Takunyasının yandığını görenin kölesi veya hizmetkârı vefat eder. Ayağına demirden nalın giydiğini gören, hizmetkârlarına hâkim olur. Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki; ağaçtan yapılmış nalın veya takunya görmek, münafık bir kadın ile yorumlanır. Bu takunyayı giydiğini gören münafık bir kadın ile izdivaç eder. Eğer giymez ise zararı yoktur.

HALHAL GÖRMEK:

halhal

Kirmani demiştir ki; ayağında altından halhal olduğunu gören sıkıntıya bunalıma düşer, korkar. Yada bazı kötü şeylere düşer.  Gümüşten halhal takmış olduğunu gören, yeni dostlar bulur. Bir rivayete göre ise istemediği bir işe girer. Diğer bir görüşe göre ceza görür. Gördüğü halhalın süslü ve işlemeli olduğunu görmek; şiddetli bir hayırsızlıktır. Bir kadın ayaklarında hangi madenden olursa olsun halhal görmesi kocasına göre yorumlanır. Eğer rüya sahibesi evli değil ise insanlar arasında  itibarı artar. Halhal rüyası umumiyet itibariyle iyi değildir.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

izmir escort escort izmir antalya escort bayan izmir escort bayan anal porno antalya jigolo bursa escort anal porno tecavüz porno porno indir bayan escort bursa escort escort gaziantep izmir escort izmir escort
Tema Tasarım | Osgaka.com